โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron 1464 (S561206TH)

Intel Core i3 2.26 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 21,741 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron 1464 (S561208TH)

Intel Core i3 2.13 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 25,176 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron 1564 (S591210TH)

Intel Core i3 2.26 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 15.6 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 25,176 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron 1564 (S561211TH)

Intel Core i5 2.26 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 15.6 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 27,465 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron 1470 (S561201TH)

Intel Pentium Dual-Core 1.3 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 26,320 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron 1470 (S561202TH)

Intel Core 2 Duo 1.3 GHz
แรม 3072 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 30,900 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron 1470 (S561203TH)

Intel Core 2 Duo 1.4 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 42,349 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Studio 1450 (S561204TH)

Intel Core 2 Duo 2.26 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก 2.39 กก.

฿ 31,588 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Studio 1458 (S561214TH)

Intel Core i5 2.4 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก 2.39 กก.

฿ 37,769 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell XPS M1647 (S561218TH)

Intel Core i5 2.4 GHz
แรม 3072 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอ 15.6 นิ้ว, น้ำหนัก 2.2 กก.

฿ 57,233 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Alienware M11x (T560204TH)

Intel Core i3 2.13 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอ 11.6 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 59,374 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron 1564 (S561212TH)

Intel Core i5 2.4 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอ 15.6 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 34,335 ราคากลาง
103 รายการ