โน๊ตบุ๊ค Samsung RV411I (NP-RV409-A03TH)

Intel Core i3 2.53 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 640 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก 2.2 กก.

฿ 17,060 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung RC418 (NP-RC418-S01TH)

Intel Core i5 2.3 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 640 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก 2.35 กก.

฿ 24,503 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung RC418 (NP-RC418-S03TH, NP-RC418-S04TH)

Intel Core i3 2.1 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 640 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก 2.35 กก.

฿ 22,363 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung RF409 (NP-RF409-S03TH)

Intel Core i7 2 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 750 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก 2.3 กก.

฿ 31,993 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung RF511 (NP-RF511-S01TH)

Intel Core i7 2 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 750 GB
จอ 15.6 นิ้ว, น้ำหนัก 2.6 กก.

฿ 34,133 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung SF310 (NP-SF310-S01TH, NP-SF310-S02TH)

Intel Core i5 2.66 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 13.3 นิ้ว, น้ำหนัก 2.06 กก.

฿ 28,509 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung R-Series R439EN Silver Color (NP-R439-DU01TH)

Intel Core i5 2.66 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก 2.2 กก.

฿ 23,326 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung R-Series R439EN Silver Color (NP-R439-DU02TH)

Intel Core i3 2.53 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก 2.2 กก.

฿ 20,116 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung R-Series R439I Black Color (NP-R439-DA06TH)

Intel Core i5 2.66 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก 2.2 กก.

฿ 20,116 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung R-Series R439I Black Color (NP-R439-DA07TH)

Intel Core i3 2.66 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก 2.2 กก.

฿ 16,906 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung NF210-Series NF208 (NP-NF208-A02TH)

Intel Atom 1.5 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 10.1 นิ้ว, น้ำหนัก 1.35 กก.

฿ 12,733 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung SF410-Series SF408 (NP-SF408-S01TH)

Intel Core i5 2.53 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก 2.19 กก.

฿ 28,345 ราคากลาง
54 รายการ