฿ 190,640 ราคากลาง (รวม VAT)


ประเภท Color Laser ขนาดกระดาษ A3
ความละเอียดในการพิมพ์ 2400x600 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์ขาวดำ
30 หน้า/นาที
ความละเอียดในการสแกน 4800x4800 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์สี
30 หน้า/นาที
แฟกซ์ มี เวลาพิมพ์แผ่นแรก 9 วินาที
ป้อนเอกสารอัตโนมัติ มี ความจุกระดาษ 1,040 แผ่น
รองรับงานพิมพ์ได้ 100,000 หน้า/เดือน กลับหน้าอัตโนมัติ มี
หน่วยความจำมาตราฐาน 1,024 MB เน็ตเวิร์ค Ethernet
หน่วยความจำสูงสุด n/a รับประกัน n/a
น้ำหนัก 76 กก. ขนาด 560 x 600 x 844 มม.
 
   
         
   

Twice the power delivers more performance

     
Office productivity increases dramatically with fast printing and scanning capabilities, thanks to a fully integrated Samsung 1GHz Dual Core processor. Handling of large print/copy jobs is faster, and scan throughp ut is swifter. In fact, with every task taking 1.5 times quicker, you can spend more time working and less time waiting around.
     
   
 
 
   
         
   

Enjoy quality printouts

     
Samsung's unique ReCP (Rendering Engine for Clean Page) Technology improves the overall quality and vibrancy of your colour printing, ensuring every printout looks perfect. It automatically sharpens the focus of both graphics and text, while solid objects are overlapped to eliminate white gaps.
     
   
 
 
   
         
   

Polymerized toner

     
Our newly developed polymerized toner has smaller and more uniform particles than conventional toner. Your printouts will have crisper lines and more vivid colours, in addition to eliminating paper curling. Also, its higher wax content improves the image gloss and enhances the durability preventing unwanted fading.
     
   
 
 
   
         
   

Make the most of your floor space

     
With every business looking at maximising resources and working efficiently, you need a device that can optimise every inch of available floor space. Even in small, confined offices, its slim and simple design allows the CLX -9301NA to deliver big results.

The Samsung CLX-9301NA is designed to be quickly and easily installed. Setting up is a simple two-person job, and features an optimized package with everything you need including pre-installed DADF (Duplex Automatic Document Feeder).
     
   
 
 
   
         
   

Enjoy quality printouts

     
With the space saving 350-Sheet Inner finisher Finisher and an efficient internal card reader, you don't have to sacrifice more space for additional features.
     
   
 
 
   
         
   

Intuitive, Smart UI

     
For maximum control and visibility, the CLX-9301NA features a 7” colour touch panel with smooth flicking and scrolling. Thanks to the intuitive, smart User Interface User Interface, you can manage and control even the most complex jobs quickly and easily.
     
   
 
 
   
         
   

Low Power Consumption

     
With its ingenious All-in-One board, overall energy consumption is kept low by minimising power requirement. In fact, compared to conventional board it reduces TEC (Typical Electricity Consumption) by up to 60%. Meanwhile, Samsung Instant Fusing System (IFS) technology helps you print and copy faster, use less energy, and reduce energy costs.
     
   
 
 
   
         
   

Separable, Interchangeable consumables

     
Managerial costs can be kept under control. With separated Toner and OPC, and a Developer unit providing a yield of 300,000, your company can reduce maintenance costs. Also, because the OPC (Organic Photo Conductor) Drums are common for each colour, they are inter-changeable, reducing your cost in terms of inventory control.
     
   
 
 

Control costs the Eco way

       
Every business sees the need to cut costs wherever it can. You can save paper and energy with the ECO button. All it takes is one push and you can print more onto every page, including 2-up, 4-up and duplex, and also save more toner with automatic blank pages skipping.
With Easy-Eco Driver you’ll be able to accurately preview your document before printing. Adjust colour quality and other settings to meet your requirements and budget, as well as removing unnecessary text, images and other elements. Reduce wasted printouts and achieve more economically efficient printing.    
 
 
   
         
   

XOA (Open Architecture Platform)

     
Enjoy the freedom of connecting your multifunctional product to your line-of-business applications through the unique Open Architecture Platform (XOA). Based on open standards, XOA allows print solution vendors to create embedded applications that enhance the use of the device’s capabilities to improve business processes.      
   
 
 

Smart Samsung Solutions Support

       
Samsung secured our own In-house solutions as well as ISV solutions for user extensibility. These solutions reach every user and tailer controls and programmes to suit their bespoke needs.

   
 
 
   
         
   

Easy Mobile Print

     
Get more from all your mobile devices easily, quickly and conveniently without the need for installing any print drivers. Wireless printing, scanning and file transfers let you do more on the go.
Samsung's easy 3 step mobile print : Install application, Select device and Print file.      
   
 
 
   
   
   
   
 
 

Product Configuration

     
ขออภัยหากมีข้อมูลผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลสินค้ากับผู้จำหน่าย