฿ 127,750 ราคากลาง (รวม VAT)


ประเภท Mono Laser ขนาดกระดาษ A3
ความละเอียดในการพิมพ์ 2400x600 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์ขาวดำ
28 หน้า/นาที
ความละเอียดในการสแกน 4800x4800 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์สี
-
แฟกซ์ มี เวลาพิมพ์แผ่นแรก 8 วินาที
ป้อนเอกสารอัตโนมัติ มี ความจุกระดาษ 1,040 แผ่น
รองรับงานพิมพ์ได้ 100,000 หน้า/เดือน กลับหน้าอัตโนมัติ มี
หน่วยความจำมาตราฐาน 768 MB เน็ตเวิร์ค Ethernet
หน่วยความจำสูงสุด n/a รับประกัน n/a
น้ำหนัก 53.5 กก. ขนาด 560 x 600 x 794.3 มม.

Twice the power delivers more performance

Office productivity increases dramatically with fast printing and scanning capabilities, thanks to a fully integrated Samsung 1GHz Dual Core processor. Handling of large print/copy jobs is faster, and scan throughp ut is swifter. In fact, with every task taking 1.5 times quicker, you can spend more time working and less time waiting around.

Enjoy quality printouts

Samsung's unique ReCP (Rendering Engine for Clean Page) Technology improves the overall quality and vibrancy of your black & white printing, ensuring every printout looks perfect. It automatically sharpens the focus of both graphics and text, while solid objects are overlapped to eliminate white gaps.

Polymerized Toner

Our newly developed polymerized toner has smaller and more uniform particles than conventional toner. Your printouts will have crisper lines and more vivid detail, in addition to eliminating paper curling. Also, its higher wax content improves the image gloss and enhances the durability preventing unwanted fading.

Make the most of your floor space

With every business looking at maximising resources and working efficiently, you need a device that can optimise every inch of available floor space. Even in small, confined offices, its slim and simple design allows the Samsung SCX-8128NA to deliver big results.

The Samsung SCX-8128NA is designed to be quickly and easily installed. Setting up is a simple two-person job, and features an optimized package with everything you need including pre-installed DADF.

Make the most of your floor space

With the space saving 350-Sheet Inner finisher, you don't have to sacrifice more space for additional feature.

Intuitive, Smart UI

For maximum control and visibility, the SCX-8128NA features a 7” colour touch panel with smooth flicking and scrolling. Thanks to the intuitive nature of the smart User Interface, you can manage and control even the most complex jobs quickly and easily.

Low Power Consumption

With its ingenious All-in-One board, overall energy consumption is kept low by minimising power requirement. In fact, compared to conventional board it reduces TEC (Typical Electricity Consumption) by up to 60%. Meanwhile, Samsung Instant Fusing System (IFS) technology helps you print and copy faster, use less energy, and reduce energy costs

Seperated consumables

Managerial costs can be kept under control. With separated Toner and OPC, and a Developer unit providing a yield of 300,000, your company can reduce maintenance costs.

Control costs the Eco way

Every business sees the need to cut costs wherever it can. You can save paper and energy with the ECO button. All it takes is one push and you can print more onto every page, including 2-up, 4-up and duplex, and also save more toner with automatic blank pages skipping.With Easy-Eco Driver you’ll be able to accurately preview your document before printing. Adjust output quality and other settings to meet your requirements and budget, as well as removing unnecessary text, images and other elements. Reduce wasted printouts and achieve more economically efficient printing.

Smart Samsung Solutions Support

Samsung offers a range of In-house solutions for user extensibility.

Easy Mobile Printing

Get more from all your mobile devices easily, quickly and conveniently without the need for installing any print drivers. Wireless printing, scanning and file transfers let you do more on the go.Samsung's easy 3 step mobile print : Install application, Select device and Print file.
Product Configuration

ขออภัยหากมีข้อมูลผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลสินค้ากับผู้จำหน่าย