฿ 21,990 ราคากลาง (รวม VAT)
ประเภท Color Laser ขนาดกระดาษ A4
ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์ขาวดำ
20 หน้า/นาที
เวลาพิมพ์แผ่นแรก 17.8 วินาที ความเร็ว
พิมพ์สี
20 หน้า/นาที
ความจุกระดาษ 300 แผ่น หน่วยความจำมาตราฐาน 128 MB
กลับหน้าอัตโนมัติ - หน่วยความจำสูงสุด 384 MB
เน็ตเวิร์ค - รับประกัน 1 ปี (On-site 1 ปี)
น้ำหนัก 22.7 กก. ขนาด 405 x 454 x 322 มม.